ĐẤT THÔN PHÌN HỒ – Y TÝ – BÁT XÁT – LÀO CAI

Đăng ngày 05/01/2021
  • Mảnh đất 4600m đất cây lâu năm.
  • Pháp lý hiện tại có phiếu trích đo và xác nhận của địa phương về tình trạng thửa đất và quyền sử dụng thửa đất.
  • Đất ngay ngã 3 đường chính.
  • View hồ trung tâm Phìn Hồ.
  • Đường trước mặt 25m theo QH.
  • Đất Quy Hoạch là đất ở hiện trạng.

    Ảnh: 

TOP
0985.939.885
0985.939.885