Quy hoạch Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050: Giá đất không ngừng tăng cao

7 lượt xem

Lào Cai xác định mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam – Trung Quốc.Giá bất động sản Lào Cai không ngừng tăng mạnh và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong tương lai.

Hình thành 1 trục động lực, 2 cực phát triển

1 trục động lực

  • Phát triển dọc sông Hồng kết nối với 9 tỉnh, thành phố ở hạ lưu.
  • Trùng với hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. 
  • Nội hàm là quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuỗi đô thị, các trung tâm sản xuất, dịch vụ có vai trò liên kết 3 vùng kinh của tỉnh, kết nối vùng, liên vùng.

2 cực phát triển

  • Cực phía Bắc kết nối Việt Nam và ASEAN với Tây Nam – Trung Quốc
  • Cực phía Nam kết nối với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực ASEAN.

Thông qua việc phát triển trục động lực sông Hồng và 2 cực phát triển, Lào Cai sẽ trở thành điểm hội tụ văn hoá, hội tụ doanh nghiệp, trung tâm kết nối khu vực và quốc tế. Cụ thể là kết nối với thị trường Tây Nam – Trung Quốc. Đây là thị trường hơn 400 triệu dân, có nhu cầu lớn với nhiều loại hàng hoá, dịch vụ thế mạnh của Việt Nam; có nhu cầu thông qua hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quang Ninh để ra các cảng biển.

Xây dựng 3 vùng phát triển

Quy hoạch Lào Cai được phân thành 3 vùng, gồm:

Hình thành 4 trụ cột tăng trưởng

Giải quyết 5 nhiệm vụ trọng tâm

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Không ngừng cải thiện vị trí của Lào Cai trong bảng xếp hạng chỉ số PCI; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; mỗi năm tăng ít nhất 15% số doanh nghiệp để đến năm 2030 Lào Cai có ít nhất 10.000 doanh nghiệp.

Chủ động đề xuất với Trung ương các thể chế liên kết vùng và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng

Tăng số lượng lao động bằng việc thực hiện các chính sách thu hút dân cư để tăng dân số cơ học, đến năm 2030 Lào Cai có khoảng trên 1 triệu dân.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về trình độ và sức khoẻ thông qua các giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 có trên 90% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, con người Lào Cai

Bảo tồn và khai thác có hiệu quả vốn văn hoá truyền thống của cộng đồng 25 dân tộc trong tỉnh, đưa văn hoá thực sự trở thành nền tảng của xã hội;

Rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng thấp và vùng cao.

Những năm gần đây, Lào Cai thu hút lượng lớn khách du lịch mang đến nhiều khởi sắc cho thị trường nơi đây. Đơn cử, dịp Tết Nhâm Dần, Lào Cai đã đón hơn 86.000 lượt và doanh thu đạt khoảng 400 tỷ đồng. Nhất là khi sân bay Lào Cai hoàn thành sẽ giúp nâng cao tỷ lệ khách đến với Lào Cai trong tương lai, góp phần giúp kinh tế và thị trường bất động sản Lào Cai nói riêng bứt phá.

Các tin liên quan

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
0985.939.885