CHÍNH THỨC CÔNG BỐ QUY HOẠCH 1/10.000 XÂY DỰNG CÔ TÔ

269 lượt xem

✴️✴️🌟🌟 Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
🌟🌟Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
⭐️⭐️MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH
✅ Định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ; làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và kiểm soát phát triển huyện đảo Cô Tô.
✅ Quy hoạch xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ; văn hóa thể thao, vui chơi giải trí; các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; các cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động du lịch phát triển dân cư, nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái… đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc phòng, ổn định dân cư biên giới hải đảo, tạo dựng việc làm cho người lao động địa phương, các nhu cầu phát triển khách du lịch.
✅ Nâng cao vai trò, vị trí của huyện Cô tô, kết nối chặt chẽ với huyện Vân Đồn, thành phố Hạ Long, Móng Cái để tạo ra một chuỗi sản phẩm du lịch biển đảo cao cấp, độc đáo, khác biệt trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử.
✅ Phát triển huyện đảo Cô Tô trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo của tỉnh Quảng Ninh và vùng ven biển vịnh Bắc Bộ; liên kết chặt chẽ với Vân Đồn trở thành vùng du lịch Vân Đồn – Cô Tô (được xác định là một trong hai điểm đột phá về du lịch của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030).
✅ Bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tạo nét đặc trưng của huyện đảo Cô Tô.
👉👌👉👌👉👌👉👌👉👌👉👌👉👌
⭐️⭐️ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH
✅ 1. Quy mô dân số
Đến năm 2030 khoảng 25.500 người (dân số thường trú khoảng 10.000 người, dân số quy đổi khoảng 15.500 người). Đến năm 2040 khoảng 60.900 người (dân số thường trú khoảng 16.000 người, dân số quy đổi khoảng 44.900 người).
✅ 2. Quy mô khách du lịch:
+ Năm 2030: khoảng 600.000 lượt khách và 3.400 phòng lưu trú.
+ Năm 2040: khoảng 1.500.000 lượt khách và 9.400 phòng lưu trú.
✅ 3. Quy mô đất đai
– Giai đoạn đến năm 2030: đất xây dựng khoảng 665,43 ha, trong đó:
+ Đất dân dụng khoảng 276,15 ha (276,15 m2/người),
+ Đất ngoài dân dụng khoảng 389,28 ha.
– Giai đoạn đến năm 2040: đất xây dựng khoảng 1.004,32 ha, trong đó:
+ Đất dân dụng khoảng 349,52 ha (218,45 m2/người)
+ Đất ngoài dân dụng khoảng 654,8 ha.
✅ 4. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính: Áp dụng các tiêu chuẩn đô thị loại IV, hướng tới đô thị loại III.

Các tin liên quan

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
0985.939.885