Họp Hội đồng thẩm định liên ngành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa

35 lượt xem

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tham dự cuộc họp các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai, tham dự cuộc họp có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư Tăng Ngọc Tráng cho biết: Dự án được thực hiện tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên trên diện tích đất là 371 ha, với dự kiến tổng mức đầu tư là 6.948,845 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.183,408 tỷ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn: Vốn do nhà đầu tư huy động là 2.990,063 tỷ đồng; Nhà nước tham gia trong dự án là 1.193,345 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.765,437 tỷ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn: Vốn do nhà đầu tư huy động 1.228,089 tỷ đồng; Nhà nước tham gia trong dự án 1.537,348 tỷ đồng.

Về quy mô, công suất của dự án, giai đoạn 1 xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn là Cảng Hàng không cấp 4C (theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế – ICAO) và sân bay quân sự cấp 2 đạt công suất 1,5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2, hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 3 triệu hành khách/năm, đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 là 50 năm (thời gian xây dựng dự kiến là 4 năm, thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm); giai đoạn 2, thực hiện sau năm 2028.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Về kết quả thẩm định, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầy đủ mục theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP). Đối chiếu với quy định tại khoản 3, Điều 14 Luật PPP, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sắp xếp các nội dung chưa đúng mẫu và còn thiếu một số nội dung chính về: Tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án; đánh giá sơ bộ phương án tài chính của dự án. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai rà soát, bổ sung, sắp xếp các nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định.

Về nội dung của hồ sơ, các thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án. Tuy nhiên, bố cục nội dung đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án chưa đúng mẫu số Phụ lục II, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa bố cục nội dung theo đánh giá này, trong đó lưu ý một số nội dung về đánh giá sự cần thiết đầu tư.

Về sự phù hợp với căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của khoản 2, Điều 14, Luật PPP, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã đánh giá Cảng Hàng không Sa Pa phù hợp với các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể đã được xác định trong các quy hoạch. Theo Điều 59, Luật Quy hoạch 2017, cần phải đánh giá sự phù hợp của dự án đối với: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch cảng hàng không, sân bay Sa Pa; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã báo cáo khái quát Cảng Hàng không Sa Pa, đồng thời làm rõ sự cần thiết đầu tư Cảng Hàng không Sa Pa; tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành Trung ương và bổ sung hoàn thiện hồ sơ thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, nhất trí về sự cần thiết đầu tư dự án. Về cơ bản, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật PPP; đồng thời yêu cầu, báo cáo cần làm rõ thêm về dự toán lưu lượng hành khách, tính lưỡng dụng của sân bay và kế hoạch sử dụng đất…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng cho rằng, tỉnh Lào Cai đã thể hiện sự thống nhất cao, quyết tâm trong chỉ đạo, hành động và thực hiện. Báo cáo của tỉnh Lào Cai được chuẩn bị nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Việc đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa là rất cần thiết, không chỉ là việc của tỉnh, nhà đầu tư mà của quốc gia, đảm bảo liên kết vùng. Do vậy, về tầm nhìn cần xác định Cảng Hàng không Sa Pa không phải là cảng hàng không nội địa, mà phải là cảng hàng không quốc tế, với công suất không chỉ dừng lại ở mức 3 triệu lượt hành khách/năm, mà phải nâng lên 5 triệu, thậm chí tới 10 triệu lượt hành khách/năm.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp, ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, giải trình của UBND tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị đơn vị thường trực của Hội đồng thẩm định tiếp thu, hoàn thiện lại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi các thành viên Hội đồng cho ý kiến. Báo cáo chính thức của Hội đồng sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi lại cho UBND tỉnh Lào Cai để giải trình, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Các tin liên quan

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
0985.939.885